Priser og Betaling

 

Sådan betaler du 
Betaling for maden sker bagud. Faktura udsendes i den første uge i efterfølgende måned. Som noget nyt, sender vi din faktura til din E-boks. Hvis du er fritaget for digital post, vil din faktura blive sendet med Post Nord, som B-brev.  Faktura dækker levering fra d. 1. til f.eks. d. 31. i en måned. Københavns kommunen har valgt, at betaling skal ske via din pension. For at vi kan gøre dette, skal du underskrive en fuldmagt. Hvis du ikke har modtaget en fuldmagt fra Visitationen, vil vi sende en med i din velkomstkuvert.  Hvis du ikke får pension, har du mulighed for, at tilmelde din faktura til Betalingsservice. Du skal ringe til Københavns Madservice, hvis du ønsker Betalingsservice. Ellers udsendes en faktura med et girokort.

Ønsker du, at vi skal sende faktura direkte til dine pårørende, skal du kontakte Københavns Madservice

Blanketten til betaling via pensionen, kan du finde under fuldmagt, til højre på siden.