Corona-virus:

Corona-virus påvirker fortsat en del tilbud og services, som er ændrede eller åbne med restriktioner. Læs mere på kk.dk/corona

Smiley og Miljø

  • ""
    Fødevarerstyrelsen
Hos Københavns Madservice arbejder vi for at bevare vores EliteSmiley og for miljøet via Grøn Smiley
Smiley og egenkontrol 
Københavns Madservice bærer et stort ansvar for, at forbrugerne får sunde fødevarer. For at sikre dette og samtidig øge virksomhedens bevidsthed om ansvar i forbindelse med produktion og overdragelse, er der udarbejdet et egenkontrolprogram efter HACCP principperne. 
 
Fødevareregionen fører kontrol med virksomhedens egenkontrol og virksomhedens hygiejne, herunder behandling af fødevarer, rengøring og vedligeholdelse, uddannelse i hygiejne, mærkning og information samt godkendelser af f.eks. emballage. Korrekt håndtering af maden bliver i køkkenet dokumenteret via egenkontrolsystemet. 
 

Grøn smiley - miljø 
Miljøet påvirker i høj grad vores sundhed – både positivt og negativt. 
For eksempel gør farlige kemikalier, sygdomsfremkaldende bakterier, støj og luftforurening os syge og bekymrede, og det går ud over vores livskvalitet. 
 
Vi sætter løbende mål og tager initiativer for at forebygge og begrænse de negative miljøpåvirkninger, og vi har et certificeret ledelsessystem, som udover miljø også håndterer arbejdsmiljø, sundhedsfremme og rummelighed. Københavns Madservice blev certificeret første gang i juni 2008.