Corona-virus:

Corona-virus påvirker fortsat en del tilbud og services, som er ændrede eller åbne med restriktioner. Læs mere på kk.dk/corona

Om Københavns Madservice

  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
Her kan du læse mere om Københavns Madservice.

 

Københavns Madservice er Københavns Kommunes udbyder af mad til ældre hjemmeboende borgere.

Al mad bliver produceret i centralkøkkenet i Bystævneparken i Brønshøj. Københavns Madservice er 100 % ejet af Københavns Kommune, og er organiseret under kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning, men arbejder i høj udstrækning som en selvstændig virksomhed.

Vi har mange års erfaring med, at lave mad til hjemmeboende ældre borgere (>65år), og håndterer dagligt produktion og udbringning af omkring 900 portioner mad til hjemmeboende ældre i Københavns Kommune. Vi leverer heraf til cirka 200 borgere under 65 år.

Vi producerer herudover dagligt forplejning til 540 beboere på de 6 plejehjem i Bystævneparken, samt ca. 600 portioner til andre plejehjem og dagcentre i Københavns Kommune.

 

Ledelsen 
 
Virksomheden ledes af en driftsleder, som i den daglige ledelse og produktion flankeres af et team af erfarne økonomaer og kokke.
 
Det er besluttet, at samtlige ledere i Københavns Madservice som minimum skal have en diplomuddannelse i ledelse. Dette er gennemført for en del af ledelsen, og forløb er planlagt for den øvrige ledergruppe.
 
Kompetenceudvikling og arbejdsmiljø
København Madservice er bevidst om, at uddannelse og kompetenceudvikling er en kontinuerlig proces, og vi arbejder målrettet med denne på både individ- og organisationsniveau, med det sigte at øget viden og indsigt, vil gavne alle, der er tilknyttet organisationen - ikke mindst vore kunder.
 
Vi arbejder ligeledes målrettet med arbejdsmiljø, og for alle vores faggrupper er uddannelsesforløb, arrangementer og kurser et vigtigt redskab til at motivere og fastholde medarbejderne på alle niveauer i organisationen.
 

Medarbejderstaben

Virksomheden beskæftiger ca. 50 personer fordelt på 45 fuldtidsstillinger. Medarbejderstaben er kendetegnet ved at spænde bredt indenfor alder, uddannelser og nationaliteter.

Ca. 25 % af medarbejderne er af anden etnisk herkomst end dansk og repræsenteret ved 15 forskellige nationaliteter. Hermed afspejler staben befolkningssammensætningen i lokalområdet og København i øvrigt.

Forskellige faggrupper
Københavns Madservice kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejdsmiljø for mange forskellige faggrupper. Det er for eksempel blevet mere og mere populært blandt kokke, at få ansættelse i vores fuldkostproduktion, da der kan tilbydes gode arbejdstider, sammen med faglige udfordringer. 

Uddannelsesmæssigt er vi derfor også bredt repræsenteret indenfor branchen, ved at beskæftige kokke, køkken- og ernæringsassistenter, procesteknologer, økonomaer, ernærings- og husholdningsøkonomer samt professionsbachelorer i ernæring og sundhed.
 
Køkkenet har ligeledes elever. Vi anser det, at beskæftige elever, som en metode til at holde vores egen viden ajour samtidig med, at det sikrer uddannet personale indenfor branchen i fremtiden.
Endvidere beskæftiger Københavns Madservice kontoruddannet personale på vores madservicekontor.