Månedsfaktura

Nyt omkring din faktura

Som noget nyt, vil din faktura fremover blive sendt til din E-boks. Hvis du er fritaget for digital post, vil din faktura komme i din postkasse, som den plejer.